Băng cảnh báo cáp ngầm

Băng cảnh báo cáp ngầm hay còn gọi là băng báo hiệu cáp ngầm là một loại phụ kiện được sử dụng rộng rãi trong thi công và lắp đặt cáp ngầm. Được sử dụng trong bước cuối khi thi công lắp đặt cáp ngầm với mục đích là giúp cho mọi người nhận biết được ở dưới có cáp ngầm khi sắp đào đến để tránh hư hỏng, tổn thất đến cáp gây thiệt hại về kinh tế và nguy hiểm cho con người, chính vì vậy tuy là một chi tiết nhỏ nhưng băng cảnh báo cáp ngầm rất quan trọng.

Băng cảnh báo cáp ngầm