Ống Nhựa Xoắn Hdpe Ospen

Ống nhựa xoắn HDPE Ospen 90/110

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Thông số kỹ thuật ống nhựa xoắn HDPE OSPEN 90/110 Đường kính trong (mm) : 90 ± 3.0 Đường Kính ngoài (mm) : 110 ± 3.0 Độ dày thành ống (mm) : 2,2 ± 0,3 Bước ren (mm):&n Mã sản phẩm: Ospen 90/110

Ống nhựa xoắn HDPE Ospen 80/105

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Thông số kỹ thuật ống nhựa xoắn HDPE OSPEN 80/105 Đường kính trong (mm) : 90 ± 3.0 Đường Kính ngoài (mm) : 110 ± 3.0 Độ dày thành ống (mm) : 2,2 ± 0,3 Bước ren (m Mã sản phẩm: Ospen 80/105

Ống nhựa xoắn HDPE Ospen 70/90

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Thông số kỹ thuật ống nhựa xoắn HDPE OSPEN 70/90 Đường kính trong (mm) : 70 ± 2.5 Đường Kính ngoài (mm) : 90 ± 2.5 Độ dày thành ống (mm) : 2,0 ± 0,3 Bước ren (mm) Mã sản phẩm: Ospen 70/90

Ống nhựa xoắn HDPE Ospen 65/85

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Thông số kỹ thuật ống nhựa xoắn HDPE OSPEN 65/85 Đường kính trong (mm) : 65 ± 2.5 Đường Kính ngoài (mm) : 85 ± 2.5 Độ dày thành ống (mm) : 2,0 ± 0,3 Bước ren (mm):&nbs Mã sản phẩm: Ospen 65/85

Ống nhựa xoắn HDPE Ospen 50/65

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Thông số kỹ thuật ống nhựa xoắn HDPE OSPEN 50/65 Đường kính trong (mm) : 50 ± 2.5 Đường Kính ngoài (mm) : 65 ± 2.5 Độ dày thành ống (mm) : 1,7 ± 0,3 Bước ren (mm) Mã sản phẩm: Ospen 50/65

Ống nhựa xoắn HDPE Ospen 40/50

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Thông số kỹ thuật ống nhựa xoắn HDPE OSPEN 40/50 Đường kính trong (mm) : 40 ± 2.0 Đường Kính ngoài (mm) : 50 ±2.2 Độ dày thành ống (mm) : 1,5 ± 0,3 Bước ren (mm): Mã sản phẩm: Ospen 40/50

Ống Nhựa Xoắn HDPE Ospen 30/40

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Thông số kỹ thuật ống nhựa xoắn HDPE OSPEN 30/40 Đường kính trong (mm) : 30 ± 2.0 Đường Kính ngoài (mm) : 40 ± 2.0 Độ dày thành ống (mm) : 1,5 ± 0,3 Bướ Mã sản phẩm: Ospen 30/40

Ống Nhựa Xoắn HDPE Ospen 25/32

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Thông số kỹ thuật ống nhựa xoắn HDPE OSPEN 25/32 Đường kính trong (mm) : 25 ± 2.0 Đường Kính ngoài (mm) : 32 ± 2.0 Độ dày thành ống (mm) : 1,5 ± 0,3 Bước ren (mm) Mã sản phẩm: Ospen 25/32

Ống nhựa xoắn HDPE Ospen 100/130

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Thông số kỹ thuật ống nhựa xoắn HDPE OSPEN 100/130 Đường kính trong (mm) : 100 ± 4.0 Đường Kính ngoài (mm) : 130 ± 4.0 Độ dày thành ống (mm) : 2,3 ± 0,4 Bước ren Mã sản phẩm: Ospen 100/130

Ống Nhựa Xoắn Ospen 125/160

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Thông số kỹ thuật ống nhựa xoắn HDPE OSPEN 125/160 Đường kính trong (mm) : 125 ± 4.0 Đường Kính ngoài (mm) : 160 ± 4.0 Độ dày thành ống (mm) : 2,5 ± 0,5 Bước ren Mã sản phẩm: Ospen 125/160

Ống ruột gà hdpe ospen

Ống ruột gà hdpe ospen

Liên hệCòn Hàng
Ống ruột gà hdpe ospen

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Thông số kỹ thuật ống nhựa xoắn HDPE OSPEN 150/195 Đường kính trong (mm) : 150 ± 4.0 Đường Kính ngoài (mm) : 195 ± 4.0 Độ dày thành ống (mm) : 2,8 ± 0,5 Bước ren Mã sản phẩm: Ospen 150/195

Ống Nhựa Xoắn HDPE Ospen 175/230

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Thông số kỹ thuật ống nhựa xoắn HDPE OSPEN 175/230 Đường kính trong (mm) : 175 ± 4.0 Đường Kính ngoài (mm) : 230 ± 4.0 Độ dày thành ống (mm) : 3,5 ± 0,6 Bước ren Mã sản phẩm: Ospen 175/230

Ống Nhựa Xoắn HDPE Ospen 200/260

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

Thông số kỹ thuật ống nhựa xoắn HDPE OSPEN 200/260 Đường kính trong (mm) : 200 ± 4.0 Đường Kính ngoài (mm) : 260 ± 4.0 Độ dày thành ống (mm) : 4,0 ± 0,8 Bước ren Mã sản phẩm: Ospen 200/260

Ống Nhựa Xoắn HDPE Ospen 250/320

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

hông số kỹ thuật ống nhựa xoắn HDPE OSPEN 250/320 Đường kính trong (mm) : 250 ± 4.0 Đường Kính ngoài (mm) : 320 ± 5.0 Độ dày thành ống (mm) : 4.5 ± 1.5 Bước Mã sản phẩm: Ospen 250/320 Tình trạng: Còn trong kho

Ống nhựa xoắn HDPE 300/400

Giá tiền: 0 VNĐ

Bảo hành:

Tổng lượt xem:

GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

Công Ty Cổ Phần An Đạt Phát là một doanh nghiệp mới thành lập nhưng đã đi tiên phong trong lĩnh vực cung cấp giải pháp mua hàng trực tuyến toàn diện cho các gia đình. Công Ty Cổ Phần An Đạt Phát mong muốn đóng góp cho sự phát triển của xã hội Việt Nam nói chung và góp phần thúc đẩy phát triển thương hiệu Hàng việt nam chất lượng cao (Người việt dùng hàng Việt Nam)

Công Ty Cổ Phần An Đạt Phát